• slider image 547
 • slider image 542
 • slider image 544
 • slider image 541
 • slider image 540
 • slider image 539
 • slider image 538
 • slider image 466
:::

校園公告

 • 處室公告
 • 新生專區
 • 教育宣導
 • 升學資訊
 • 競賽活動
 • 研習進修
 • 人事業務
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
 • 防疫專區
 • 教師活動
 • 服務學習
 • 獎助學金
 • 學生營隊活動
 • 高中職均優質化
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]

常用連結

imglink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=213509 \link to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=27link to score.csjh.tn.edu.twimglink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?op=tufdl&files_sn=15838#110%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%90%84%E9%A0%98%E5%9F%9F%E9%81%B8%E7%94%A8%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E7%89%88%E6%9C%AC.pdf \imglink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=99&cat_sn=25&name=98_1030207.pdf \link to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=297&cat_sn=58&name=%E5%BB%BA%E8%88%88%E9%9D%92%E5%B9%B42023.pdflink to https://drive.google.com/file/d/1sQhJRrf2VndikOpyATLil82Xm9qs1XSG/view?usp=drive_linkimglink to http://www.greenschool.moe.edu.tw/ \link to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=48&cat_sn=25&name=cs101infoprivate1.pdf \link to https://drive.google.com/file/d/1sQhJRrf2VndikOpyATLil82Xm9qs1XSG/view?usp=drive_linklink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=297&cat_sn=58&name=%E5%BB%BA%E8%88%88%E9%9D%92%E5%B9%B42023.pdflink to https://drive.google.com/drive/folders/1BPAGLo8c0bOhzlcOF2hNl6W622Q3TJ7d \
link to https://sites.google.com/site/csjh104freshmen/ \ link to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=48&cat_sn=25&name=cs101infoprivate1.pdf \link to http://www.greenschool.moe.edu.tw/ \link to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=48&cat_sn=25&name=cs101infoprivate1.pdf \link to http://www.greenschool.moe.edu.tw/ \imglink to https://sites.google.com/csjh.tn.edu.tw/csjhyoushang2021/ \link to https://sites.google.com/csjh.tn.edu.tw/csjhyoushang2021/ \ink to http://12basic.edu.tw/ \imglink to https://www.edusave.edu.tw/school/list \link to https://www.edusave.edu.tw/school/list \imglink to https://sites.google.com/site/csjh1322/ \imglink to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ \imglink to https://sites.google.com/csjh.tn.edu.tw/teaching \imglink to http://csjhmonlan.blogspot.com/ \imglink to https://tn.entry.edu.tw/ \imglink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=128&cat_sn=41&name=104917.pdf \imglink to http://csjhhealthpromotion.blogspot.com/ \link to http://www.facebook.com/csjhscout \imgimglink to https://sites.google.com/csjh.tn.edu.tw/dpre \link to https://teachernet.moe.edu.tw/ \imglink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=48&cat_sn=25&name=cs101infoprivate1.pdf \imglink to https://257085.sfaa.gov.tw/ \_blank
ink to http://twb.moe.edu.tw \
imglink to https://www.csjh.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?op=dlfile&cfsn=168&cat_sn=42&name=lowc.pdf \imglink to http://goo.gl/P6Da6N \imglink to https://www.motc.gov.tw/ch/home.jsp?id=25&parentpath=0,8,19 \imglink to https://isafeevent.moe.edu.tw/ \imglink to https://career.cloud.ncnu.edu.tw/ \imglink to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx?HtmlName=Home& \ imglink to http://cs.tn.edu.tw/index.aspx \imglink to https://www.pagamo.org/ \ link to https://csjhtn.ailead365.com/auth/loginlink to https://drive.google.com/file/d/1sQhJRrf2VndikOpyATLil82Xm9qs1XSG/view?usp=drive_linklink to score.csjh.tn.edu.twlink to https://drive.google.com/file/d/1sQhJRrf2VndikOpyATLil82Xm9qs1XSG/view?usp=drive_linklink to https://drive.google.com/file/d/1sQhJRrf2VndikOpyATLil82Xm9qs1XSG/view?usp=drive_linklink to https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A \

台南市教育局公告

午餐資訊 2024-07-13 午餐 資訊

本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用

點此可至校園食材登錄平臺觀看詳細資訊

重新擷取資料
:::

搜尋

Google 相簿列表

img_第55屆校慶運動會

第55屆校慶運動會

img_2024第54屆畢業典禮

2024第54屆畢業典禮

img_2023第53屆畢業典禮

2023第53屆畢業典禮

img_第54屆校慶運動會

第54屆校慶運動會

img_2022第52屆畢業典禮

2022第52屆畢業典禮