• slider image 460
  • slider image 459
:::
人事室 人事主任 - 人事業務 | 2020-09-14 | 點閱數: 620

世界衛生組織 WHO 明訂每年 9 月 10 日為「世界自殺防治日」及每年 10 月 10 日為「世界心理健康日」,本府人事處配合本市心理健康月,特編製 EAP 宣導海報,包含四大諮詢管道、心情溫度計、各類諮詢專線、 4 招小改變促進職場健康妙方等,倡議本府同仁關注自我身心健康。

                               溫暖有愛 希望家園

                                         助你找到心的方向